Obecná specifikace systému Facebetonu

Jedná se o tenkovrstvou povrchovou úpravu stěn, podlah i stropů, která poměrně věrně imituje strukturu tzv.
pohledových betonů, ale zároveň vytváří vizuálně i funkčně svébytnou plochu použitelnou v interiérech budov i v
exteriérech. Technologie systému FACEBETON umožňuje docílit sametově hladkého až silně strukturovaného
charakteru povrchu. Konečný vzhled je vždy ovlivněn autorským rukopisem při samotné realizaci, způsobem
zpracování i skladbou použitých materiálů. Lze tedy docílit velmi různorodých typů povrchů s charakteristickým
výskytem kaveren a hnízd, rozličných tvarů map a kreseb, odstínů, barevných tonalit a patin. Doporučením budiž
schválení vyhotovených vzorků investorem před každou započatou individuální zakázkou, předejde se tak
případným sporům o konečném vzhledu povrchu.