• příprava povrchu
  • záchod

Příprava podkladu pod FACEBETON

Systém lze úspěšně aplikovat prakticky na všechny běžné stavební podklady, jako beton, anhydrit, vápenocementové a sádrové omítky, konstrukční dřevoštěpkové a dřevovláknité desky (OSB, MDF, Durelis atd.), sádrovláknité desky ( Fermacell, Rigips atd.), sádrokarton, umakart, stávající obklady a
dlažby, ocel a sklo.
Výjimkou jsou prakticky všechny druhy plastů.


Pro různé typy podkladů a stupně zatížení je potřeba volit různé způsoby přípravy podkladu, zejména je nutno charakteru podkladu přizpůsobit typ použité penetrace, nebo adhezního můstku. Ideální přípravou podkladu před aplikací na stěny, která zajistí stabilitu, stejnoměrnou nasákavost, přídržnost a neovlivní negativně samotné tuhnutí a zrání stěrek je flexibilní lepící stěrka vyztužená sklotextilní síťovinou. Na podlahy je optimálním řešením použití kvalitní, tj. dostatečně pevné nivelační hmoty (C25/F7).

Rovinnost podkladu před aplikací systému FACEBETON

Rovinnost finální povrchové úpravy je velkou měrou dána rovinností podkladu. Je nutné vzít v úvahu, že stěrka FACEBETON na bázi cementu se nanáší v celkové minimální tloušťce od 1,5 do 2 mm, stěrka FACEBETON na bázi epoxidu se pak aplikuje v celkové minimální tloušťce od 1 do 1,5 mm. Proto je nutné dokonalé vyrovnání a sjednocení podkladu již při jeho přípravě (viz výše).

Celková konečná rovinnost povrchu by neměla vykazovat větší odchylky než 2 mm/2 m.