• příprava povrchu
  • záchod

Příprava podkladu pod FACEBETON

Systém lze úspěšně aplikovat prakticky na všechny běžné minerální podklady, jako režné zdivo, cementové omítky, beton, cementový potěr a anhydrit. Podkladní vrstvy musí být únosné, vyzrálé, suché a rovné.
Pro různé typy podkladů a stupně zatížení je potřeba volit různé způsoby přípravy podkladu, zejména je nutno charakteru podkladu přizpůsobit typ použité penetrace, neboli adhezního můstku
 
Rovinnost podkladu před aplikací systému FACEBETON
 
Rovinnost finální povrchové úpravy je velkou měrou dána rovinností podkladu. Je nutné vzít v úvahu, že stěrka FACEBETON  se nanáší v celkové tloušťce minimálně 1 mm. Facebeton tak víceméně kopíruje rovinnost podkladu a neumožňuje jeho vyrovnání. Proto je nutné zajistit dokonalé vyrovnání a sjednocení podkladu již při jeho přípravě (viz výše).
 
Celková konečná rovinnost povrchu by neměla vykazovat větší odchylky než ±2 mm/2 m.