• Facebeton - použítí na dveře a kliku
  • Facebeton na lince a dřezu v kuchyni.
  • Facebeton - použití v koupelně
  • Facebeton v kopelně
  • Facebeton na stěně v chodbě u schodiště
  • Facebeton použítí na krbu

Facebeton a jeho použití

Tenkovrstvá pohledová stěrka Facebeton  (imitace pohledového betonu) je systém cementem pojených hmot, které vytvářejí téměř dokonalou a velmi přirozenou imitaci klasického betonového povrchu, včetně jeho charakteristických optických nedokonalostí.
 
Systém nabízí mnoho zajímavých řešení v široké škále šedi i jiných barevných variantách.
 
Facebeton pohledová stěrka umožňuje povrchové úpravy stěn i podlah. Je použitelná na všechny obvyklé stavební podklady, beton, cihelné zdivo, omítka, cementový nebo anhydritový potěr.
 
Finální povrchovou úpravou stěrky lze docílit i zvýšené odolnosti systému vůči vlhkosti, tedy použití je možné i ve vlhčích prostorách jako jsou koupelny a toalety. Pomocí pohledové stěrky Facebeton lze v konečné fázi sanovat betonové konstrukce a vytvářet esteticky i provozně zcela soběstačné povrchy beze spár.

Obecná specifikace systému FACEBETON

Jedná se o tenkovrstvou povrchovou úpravu stěn, podlah i stropů, která poměrně věrně imituje strukturu tzv. pohledových betonů, ale zároveň vytváří vizuálně i funkčně svébytnou plochu použitelnou v interiérech budov i v exteriérech.
 
Technologie systému FACEBETON umožňuje docílit sametově hladkého až silně strukturovaného povrchu. Konečný vzhled je vždy ovlivněn autorským rukopisem při samotné realizaci, způsobem zpracování i skladbou použitých materiálů.
 
Lze tedy docílit velmi různorodých typů povrchů s charakteristickým výskytem kaveren a hnízd, rozličných tvarů map a kreseb, odstínů, barevných tonalit a patin.
 
Doporučením budiž schválení vyhotovených vzorků investorem před každou započatou individuální zakázkou, předejde se tak případným sporům o konečném vzhledu povrchu.